33 هزار نفر در کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان عضویت دارنداسفندیار زیدآبادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هم اینک از 73 کتابخانه موجود در سیستان و بلوچستان با زیربنای 16 هزار متر مربع، 60 باب آن متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی و 13 باب دیگر مشارکتی است.
وی کمبود زیربناهای کتابخانه ای را از جمله مشکلات نهاد کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان ذکر کرد و افزود: زیربنای کتابخانه به ازای هر 100 نفر از جمعیت استان 60 سانتی مترمربع است که براساس سند نهضت مطالعه مفید و افق سال 1404 باید این میزان به هشت متر مربع برای هر 100 نفر برسد.
وی با بیان اینکه هم اینک حدود 550 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان وجود دارد گفت: بر اساس دور نمای سال 1404 باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب یعنی حدود 12 میلیون جلد در این مراکز موجود باشد.
وی سرانه مطالعه کتاب را در سیستان و بلوچستان بر اساس بررسی های سال 92، 11 دقیقه و 38 ثانیه ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه میانگین مطالعه در کشور 16 دقیقه و 30 ثانیه است، سیستان و بلوچستان در مقام بیست و نهم در میان استان های مختلف از نظر مطالعه قرار دارد.
وی ادامه داد: وجود تنها 6 کتابخانه در 6 هزار و 500 روستای سیستان و بلوچستان برای مردم قابل قبول نیست.
وی با اشاره به کمبودهای موجود در زمینه کتابخانه ها در سیستان و بلوچستان گفت: این کمبودها هم در زمینه سخت افزاری نظیر زیربنا، تعداد کتابخانه ها و کتاب ها و هم در زمینه نرم افزاری نظیر کامپیوتر، سیستم های جدید کتابخانه ها و ارتباطات اینترنتی است.
وی تاکید کرد: ضروری است در کنار گسترش زیر ساخت های کتابخانه ای در سیستان و بلوچستان همه دستگاهها دست در دست هم دهند تا با ارائه مشوق ها، زیباسازی کتابخانه ها برای ایجاد انگیزه، فرهنگ سازی و غیره سرانه مطالعه در این استان افزایش یابد.
7316**3042 خبرنگار: عصمت جهانی **انتشاردهنده: محدثه حیدری گرجیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید