لیوان خالی فرهنگبه گزارش ایرنا، در این سرمقاله که به قلم طاهره قهیه ای نوشته شده آمده است: فرهنگ رفتار متعارف و مرسوم در جامعه است که بر تمام کنش های فرد نیز نفوذ پیدا می کند.
فرهنگ کلمه ای نام آشنا برای تمامی افراد جامعه است و به تازگی این واژه برای نشان دادن سطح سواد اجتماعی، علمی و فرهنگی نیز استفاده می شود در حالی که اگر کمی واقع بینانه به مفهوم فرهنگ بنگریم متوجه فاصله موجود بین مفهوم این واژه در جامعه خواهیم بود.
فرهنگ امروزه فقط به عنوان شعار و واژه ای توخالی نقل محافل شده و تقریبا می توان گفت همه فقط با بر زبان جاری ساختن این لغت متصور می شوند که تمام باری را که این واژه بر آنان تحمیل می کند تمام و کمال نسبت به آن ادای دین کرده اند.
در حالی که اینگونه نیست و کمتر کسی حاضر است بخش های مختلف فرهنگ را در زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد، این شاید یک مشکل ریشه ای باشد و گناه از فرد خاصی نیست، چرا که ابعاد و کارویژه های مختلف فرهنگ باید آرام آرام و از بدو تولد در وجود افراد ریشه بدواند تا در دوران نوجوانی، بزرگسالی و حتی میانسالی افراد با مشکلات فرهنگی مواجه نباشند.
به نظر می رسد ضعف فرهنگی یکی از مشکلات عدیده ای است که متاسفانه در بدنه جامعه وجود دارد و باید برای رفع آن نیز نه تنها مسئولان بلکه ابتدا خانواده و سپس نهادهای آموزشی نظیر مهدهای کودک و مدارس که بعد از والدین با فرزندان سرو کار دارند به فکر چاره اندیشی باشند.
اینکه بنشینیم و مدام دم از فرهنگ و بی فرهنگی بزنیم و نقاط ضعف فرهنگی خود را همچون چماق بر سر خود و جامعه آوار کنیم به طور حتم کار درستی نخواهد بود بلکه بهتر آن است که با رفتار و کردار خود و بدون تکرار ضعف های فرهنگی جامعه سعی در ترویج فرهنگ درست در جامعه داشته باشیم تا کم کم و آرام و آرام نقاط ضعف فرهنگی موجود در جامعه مرتفع شوند.
چگونگی مدیریت و کنترل خشم درون و آموزش بیلیارد مختص بانوان برای نخستین بار در استان مرکزی نیز از دیگر عنوان های خبری این شماره هفته نامه ماهک استان مرکزی است.
هفته نامه ماهک به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عسگر اکبری منتشر می شود.
استان مرکزی داری سه روزنامه، 31 هفته نامه، 13 دو هفته نامه،19ماهنامه و 2 ماهنامه، 18 فصل نامه و 2 فصلنامه است.
7114/6013/خبرنگار: شیما کریمی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید