رویدادهایی که روز شنبه در سمنان خبری می شوداولین نشست تاسیس جامعه خیرین حوزه علمیه خواهران استان ساعت 9 در سالن مدیریت بحران برگزار می شود.
افتتاح طرح های تعاونی ساعت 13 در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.
دستگاه های اجرایی ، سازمان ها ، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33440090 و 33440060 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33441811 ارسال کنند.
همچنین همکاران ما در دفتر شاهرود نیز با شماره تلفکس 32344042 آماده دریافت برنامه های خبری دستگاه های اجرایی ، سازمان ها ، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی شهرستان های شرقی استان هستند.
گزارش این رویدادهای خبری به همراه گزارش تصویری آن ها و اخبار متنوع دیگر ، امروز بر روی سایت ایرنا استان http://www.irna.ir/semnan و IRNASEMNAN@ کانال خبری‌ خبرگزاری ایرنا سمنان منتشر خواهد شد.
7339/6026
خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد ** انتشاردهنده: جانعلی فتحیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید