بی ینال ها باید منصفانه نقد و تفسیر شوندبه گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی ایرنا، کوروش گلناری شب گذشته(سه شنبه) در آیین افتتاحیه هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران افزود: حدود 14 ماه طول کشید تا همکاران ما در انجمن مجسمه سازان، مرکز هنرهای تجسمی و شورای سیاستگذاری تلاش کردند که دوسالانه مجسمه سازی را بعد از 6 سال برگزار کنند.
وی ادامه داد: دوسالانه ها یک فضای حرفه ای است که امیدواریم دوسالانه تهران به فضای آرت که تمام رشته های تجسمی را در بر می گیرد تبدیل شود، همان گونه که می دانید عرصه گسترده و بازتری در دوسالانه ها و یک ترکیب بینارشته ای بین هنرها به وجود آمده است.
وی با اشاره به هفتمین دوسالانه مجسمه سازی گفت: در این نمایشگاه با در نظر گرفتن تعریف مجسمه در خوانش امروزی و نیز وفاداری به مقررات برگزاری دوسالانه، هنرمندان منتخب از مفهوم و مواجهه با مکان ماده و تکنیک فراتر رفته اند و برخورد آزادانه تری با رسانه دارند و در شرایطی بینارشته ای سخن می گویند.
گلناری گفت: نقطه ضعفی که در بی ینال می دیدیم کم اهمیت جلوه دادن فضای بی ینال است ما که در فضای معاصر زیست می کنیم، بی ینال نمی تواند تم داشته باشد و باید یک زیربنای نظری و فکری را محفوظ کنیم.
وی ادامه داد: فضای نظری بی ینال را با استفاده از تمرکز بر آرای داریوش شایگان فیلسوف ایرانی که پاسخی روشنگر در رابطه با تم بود بیان کردیم و خواستیم تا هنرمندان با استفاده از آرای این فیلسوف اثر خلق کنند.
گلناری افزود: «وضعیت» تم هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران است، اتمسفری است که هنرمند ایرانی، پاسخ، نقد یا پرسشگری خود را از موقعیتی که در آن قرار دارد، طرح کرده و در اثر خود بروز داده اند.
این هنرمند مجسمه ساز گفت: حداقل در این دو سالانه بحث های زیادی کردیم و حدود 7 ماه به هنرمندان اعلام شد با وضعیت پیرامونی که آرای دکتر شایگان تعبیر کردند، تم بی ینال را تعریف کرده و می خواستیم که یک اتمسفر ایجاد کنیم و هنرمندان داخل آن اتمسفر نظر پردازی کنند. اتمسفری که تفسیر یک زمینه بود.
گلناری خاطر نشان کرد: چیزی که بینال ها را ثبت می کند کاتالوگ ها هستند که برای نقد بی ینال ها می توانند روشنگر باشند، همچنین این بی ینال در دو بخش مسابقه و مدعوین برگزار شد و هنرمندانی از هلند و اتریش دعوت ما را پاسخ دادند و انتظار داریم که منتقدان منصفانه بی ینال را نقد و تفسیر کنند و بی ینال را به شکل منسجم در فضای تجسمی داشته باشیم.
در ادامه با حضور مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان نمایشگاه این دوسالانه افتتاح شد.
هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران از 14 شهریور ماه تا 22 مهر ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برپا است.
فراهنگ ** 9338 ** خبرنگار: صدیقه بهارلو * انتشار: امید غیاثوندانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید